Herakles - Algemeen

Lichamelijke klachten kunnen ontstaan door bewegingsverlies in verschillende weefsels. De osteopaat onderzoekt zorgvuldig deze bewegingsverliezen. Met diverse zachte technieken verbetert de beweeglijkheid van de weefsels . En, uiteindelijk verdwijnt de klacht.

Om het lichaam de kans te geven te herstellen van de behandeling, verspreiden de vervolgconsultaties zich over een drietal weken.

Richard Douglas: "Het zoeken naar bewegingsverlies is een grote uitdaging voor mij, iedere dag, bij iedere patiënt. Het verbeteren van de beweeglijkheid is voor mij de beloning van dit mooie werk."


Design In One